Контакт-центр (0342) 591 104, (067) 65 65 104
 
Контакт-центр (0342) 591 104, (067) 65 65 104

Новини

27.12.2022 / 19:17

Акція: здійсни авансовий платіж за доставку газу та виграй подарунок!

Офіційні правила розіграшу Замовник та організатор Акції: АТ "Івано-Франківськгаз", код ЄДРПОУ 03361046, місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20.
 1. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.
 2. Термін дії Акції - з 27.12.2022 до 20.01.2023 року включно.
 3. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учасник повинен:
 • Бути клієнтом АТ «Івано-Франківськгаз» у період проведення акції.
 • У  період з з 27.12.2022  до 20.01.2023 року здійснити авансовий платіж у сумі не менше 500 грн та на період проведення акції не мати боргів перед АТ «Івано-Франківськгаз».

4. Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка. У випадку порушення будь-якої умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації.

 1. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
 2. Учасниками Акції не можуть бути працівники Замовника Акції.
 3. Під Акцією мається на увазі, що Учасник, який виконав всі умови участі в Акції та був визначений̆ Переможцем, має можливість отримати від Організатора один із подарунків, зазначених нижче.
 4. Отримання Подарунку Переможцем Акції можливе лише на території України та після звірки і підтвердження Замовником оплати, зарахованої на особовий рахунок. Для отримання призу Переможець повинен надати Замовнику документ, що засвідчує особу Учасника та підтверджує здійснення платежу.
 5. Організатор залишає за собою право вносити зміни та/або доповнення до умов та строків проведення Акції без повідомлення Учасників про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності стосовно наслідків використання подарунків після їх вручення Учаснику Акції, який був обраний переможцем за результатами випадкової вибірки.
 6. 24 січня 2023 року серед всіх Учасників обираються Переможці методом випадкової комп’ютерної вибірки.

   12. Визначення переможців відбуватиметься за допомогою сайту  www.random.org, всі переможці будуть оголошені на офіційній сторінці АТ «Івано-Франківськгаз» у Facebook .

13. Серед Учасників розігруються  10 сигналізаторів загазованості/павербанків та 10 сертифікатів на технічне обслуговування внутрібудинкових газових мереж та газових приладів (котла та газової плити).

14. Перші 10 переможців отримують сигналізатор чи павербанк (на вибір учасника). Наступні 10 переможців - сертифікат на технічне обслуговування внутрібудинкових газових мереж та газових приладів (котла та газової плити).

15. Список переможців буде опубліковано 24 січня 2023 року.

16. Переможцем Акції вважається власник особового рахунку, який буде визначений методом, описаним у п.12 даних Правил. З власником особового рахунку Замовник зв’язується телефоном або за допомогою електронної пошти. Організатор має право запросити у власника особового рахунку підтвердження  факту оплати авансового платежу або інших даних, необхідних для відправлення / вручення подарунку.

17. Заміна вартості Подарунка грошовим еквівалентом, будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

18.. Якщо Переможець не надав необхідну інформацію Організатору у строк до 15.02.2023 року, він вважається таким, що відмовився від участі в Акції та отримання Подарунка.

19. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та фотографій, у випадку отримання ними подарунків, у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Одержувачі подарунків підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь в акції у засобах масової інформації, у тому числі на радіо і телебаченні, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової компенсації. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на такі інтерв’ю і фотографії тощо будуть належати Організатору.

20. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

21. Приймаючи участь у Акції, Учасники, у випадку якщо Учасник неповнолітня, обмежено дієздатна чи недієздатна особа, один із його батьків / опікун / піклувальник надають Організатору згоду на безкоштовну обробку інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Надання такої згоди розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

22. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції і на строк не більший, ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менший строку позовної давності. Приймаючи участь в Акції, Учасники надають згоду на передачу персональних даних Організатору Акції та підтверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

23. Організатор Акції не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

24. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.

25.Організатор та Замовник не несуть відповідальності за коректну роботу сайту www.random.org.